يك آيه از كتاب مقدس عهد قديم مي گويد:زماني كه
پرنده روي ديوار مقدس امنيت ندارد و مار به آن حمله مي كند .....
منجي ظهور خواهد كرد اين اتفاق در پاييز 1397 افتاده است
 
 

نشانه اي از آخر الزمان

🚨 محقق شدن يك آيه از عهد قديم درباره نشانه هاي ظهور 

 

🌐 ترجمه ي تقريبي خبر:

 

🔸يك ايه از كتاب مقدس (عهد قديم)يهود، درباره آخرالزمان ميگه؛ زماني كه پرنده روي ديوار مقدس امنيت نداره و مار بهش حمله ميكنه... » منجي ظهور خواهد كرد! 

 

🔸(گويا ديوار مقدس طوريه كه اونجا محل امن هست و همچين اتفاقاتي محاله ،براي همين روي اين آيه مانور ميدادن و انقدر معروف هست كه مدام بينشون بيان ميشده ! )

پاييز 1397

🔺و  مثل اينكه موقع نماز يا عبادتشون اين اتفاق عجيب براي اولين بار افتاده و همه ديدن و سريع يه نفر رفته مار رو گرفته گفته نه اين اون مار نيست و در واقع مغلطه كرده. 

 

🔸همچنين طبق گفته گوينده خبر، از ترسشون فيلم‌هاي گرفته شده توسط مردم رو از بين بردند ، و فقط همين صحنه ي كوتاه مونده ظاهرا 

پاييز ۱۳۹۷

 

✅ تنها كانال رسمي استاد رائفي پور و جنبش مصاف

https://t.me/joinchat/AAAAADwiIiTk_fhNgzD4nQ